meklēšana_поиск

Lasītājiem!

Lasītājiem!

Kopš neseniem laikiem Latvijas sabiedrībā notiek sabiedrisko institūtu un ekonomikas sagraušana, resursu izlaupīšana no ārvalstu kompāniju un banku puses, sociālo garantiju apjoma samazināšana un kultūras degradācija. Tas viss norit apzināti uzturētā starpnacionālās neiecietības atmosfērā. Latvijas valstī "brīvība” un "demokrātija” atrodas starptautisko korporāciju, banku un ar to palīdzību izveidotu ekonomisko un militāro savienību struktūru rokās. Tūkstošiem cilvēku ir kļuvuši par ekonomiskajiem emigrantiem, tūkstošiem atrodas zem nabadzības sliekšņa, tūkstošiem par nožēlojamiem grašiem, kas dod iespēju tikai eksistēt, tiek nežēlīgi ekspluatēti. Tas ir kapitālisms – sabiedriski – ekonomiskā formācija, kuras pamatā ir laupīšana un sveša darba ekspluatācija. Galvenais ekspluatators ir buržuāzijas šķira, kura visādi cenšas maskēt savas plēsonīgās intereses.

«Kad fabrikants strādnieka ekspluatāciju tiktāl pabeidzis, ka strādnieks skaidrā naudā saņem savu darba algu, tad strādniekam uzklūp buržuāzijas citas daļas – namsaimnieks, veikalnieks, augļotājs utt.» (Komunistiskās partijas manifests).

«...kapitālisma apstākļos visdemokrātiskākā republika noved tikai pie tā, ka buržuāzijas uzpērk ierēdņus un ka birža nodibina savienību ar valdību» (V. I. Ļeņins «Civilizētais barbarisms»).

Kapitālisma vēsture ir krīžu, konfliktu, karu, bada un nabadzības vēsture.

«Kurp vien skatu met – uz katra soļa redzi uzdevumus, ko cilvēce pilnīgi spēj atrisināt nekavējoties. Kavē kapitalisms. Tas ir kaudzēm sakrājis bagātību – un padarījis cilvēkus par šās bagātības vergiem. Tas ir atrisinājis josarežģītus tehnikas jautājumus – un apturējis tahnisko uzlabojumu ievešanu dzīvē iedzīvotāju miljonu nabadzības un tumsības deļ, miljonāru saujiņas trulā skopuma dēļ» (V. I. Ļeņins «Par marksisma karikatūru un par "imperiālistisko ekonomismu”»).

Tas bija marksisms, kurš ļāva saprast, kas patiesībā ir kapitālisms, un kurš palīdzēja dot atbildi uz apspiestās cilvēces taisnīguma pieprasījumu.

«Marksisms ir Marksa uzskatu un macības sistēma. Markss turpināja un ģeniāli noslēdza XIX gadsimta trīs galvenās idejiskās strāvas, kuras piederēja trim cilvēces visattīstākajām valstīm: klasisko vācu filozofiju, klasisko angļu politisko ekonomiju un franču sociālismu kopsakarā ar franču revolucionārajām mācībām vispār» (V. I. Ļeņins «Kārlis Markss»)

Markss ne tikai veica ģeniālu kapitālisma analīzi un kritiku, bet arī prognozēja neizbēgamu nākamās sabiedriskās formācijas – komunisma (pirmajā fāzē – sociālisma) – iestāšanos, aizsākot īstu zinātnisku kustību apspiestās cilvēces atbrīvošanā.

«Komunistiskās sabiedrības augstākā fazē, kad būs zudusi indivīdu verdziskā pakļausana darba dalīšanai; kad līdz ar to būs zudis pretstats starp garīgu un fizisku darbu; kad darbs vairs nebūs tikai līdzeklis dzīvot, bet pats būs kļuvis par pirmo dzīves vajadzību; kad, indivīdiem vispusīgi attīstoties, būs pieauguši arī ražošanas spēki un visi sabiedriskās bagātības avoti plūdīs pilnām straumēm – tikai tad varēs pilnīgi tikt pāri buržuāzisko tiesību šaurajam apvārsnim un sabiedrība varēs rakstīt uz saviem karogiem: "Katrs pēc savām spējām, katram pēc viņa vajadzībām” » (K. Markss «Gotas Programas Kritika» ).

Vladimirs Iļjičš Ļeņins turpināja un attīstīja Marksa un Engelsa cīņu jaunos kapitālistiskās sabiedrības attīstības apstākļos, ievedot pasauli sociālistisko revolūciju ērā.

«Ļeņinisms ir imperiālisma un proletāriskās revolūcijas laikmeta marksisms.»... Ļeņins "attīstīja Marksa – Engelsa mācību jaunajos attīstības apstākļos, jaunā kapitālisma fāzē – imperiālismā” ... "jaunos šķiru cīņas apstākļos”. (J. V. Staļins «Par Ļeņinisma jautājumiem»)

Kapitālistiskā buržuāzijas valsts sargā savas tiesības dzīvot uz tautas rēķina. Padomju laiku vēsture ir spējīga iedvesmot un pacelt cīņai milijonus cilvēku, tāpēc šo vēsturi slēpj no tautas, izkropļo, aizliedz. Šai ziņā "demokrātija” un "vārda brīvība” ir pilnībā to pusē, kuriem pieder bankas – rūpnīcas – prese un kuri tautas vārdā raksta likumus. Mēs neļausim ieslēgt padomju pagātni nepieejamos arhīvos un parādīsim buržuāzijas un tās fašistisko suņu melus. Jūs uzzināsiet kā cilvēki dažādās pasaules malās cīnījās par brīvību un taisnīgumu, mēs kliedēsim mītus par Padomju Savienību un parādīsim pasaules imperiālistisko lielvalstu un korporāciju fašistisko dabu.

Nostāšanās uz cīņas ceļa, cilvēka sevis pašpārveidošana izšķirošajos vēstures mirkļos, nākotnes sapņi, skarbā realitāte – tas viss ir atspoguļots padomju un pasaules daiļliteratūrā. Mēs pacentīsimies dot iespēju iepazīties ar dažādu žanru literārajiem darbiem, kas ir atlasīti speciāli mūsu lasītājiem.

Mācību literatūra ir domāta pieaugušajiem lasītājiem. Padomju mācību grāmatu kvalitatīvais līmenis ir ļoti augsts, salīdzinājumā ar mūssdienu Latvijas "bezmaksas” izglītību buržuāzijas interesēs. Pat padomju laiku vidusskolas mācību grāmata ir lielisks ierocis cīņā par taisnīgu sabiedrību. Komunisma skola sākas ar parastām zināšanām un domātprasmi.

Sākt lasīt mūsu saita grāmatas un rakstus ir ļoti vienkārši. Apskatiet autorus un tēmas. Galvenais ir nenobīties no vārdiem un tematiem, kuri katru dienu masu mēdijos tiek dēmonizēti un nolādēti. Rakstiem un grāmatām ir dažāds apjoms – kaut ko var izlasīt sabiedriskajā transportā, braucot uz darbu, bet kaut kam vajadzēs ziedot arī vakarus. Mēs cenšamies jums radīt maksimāli ērti lietojamus materiālus. Materiālu izpētei un apdomāšanai no jūsu puses būs nepieciešama pašdisciplīna un neatlaidība – tā nebūs viegla pastaiga!

Un iespējams elektronisko grāmatu lasīšana jūs atvedīs līdz cilvēkiem, kuri pa īstam cenšas turpināt Marksa, Engelsa un Ļeņina darbu.

*

Tehniskie aspekti.

Par elektroniskajām un papīra grāmatām

Biedri!

Strīdus, kuri pretnostata papīra un elektroniskās grāmatas, mēs atstāsim sīkburžuāziskajiem demagogiem. Mēs uz to raugāmies dialektiski: neiespējamība iegādāties papīra grāmatu ir jākompensē ar iespēju iegūt grāmatu elektroniskā formātā, un otrādi – nekad nepalaidiet garām iespēju iegādāties parastu grāmatu.

Grāmatā galvenais nav tās formāts, bet gan idejas, kas tajā ir paustas. Buržuāzija baidās no sociālistisko ideju izplatības un dara visu iespējamo, lai tauta par tām aizmirstu. Tā ir viena no šķiru cīņas izpausmēm.Ja pašizglītībai un pašapziņas iegūšanai apspiestai šķirai ir jāņem rokās elektroniskā grāmata, tad nav iemselu atteikties no šī šķiru cīņas līdzekļa. No lasīšanas uz politapmācību, no politapmācības uz praktisko rīcību.

Formāti

Bibliotekā pieejamās grāmatas būs elektroniskajos gadžetos visērtāk lasāmajos formātos. Visizplatītākais un ērtākais ir .fb2 formāts. Izņēmuma gadījumos, kad tehniski nebūs iespējams pārveidot grāmatu, tā būs pieejama .pdf vai .djvu formātos. Šos formātus saprot gandrīz visas lasāmierīces, iespējams tam ir nepieciešams lejupielādēt un instalēt specializētus paplašinājumus šo formātu lasīšanai. Failu izmērs .fb2 formāta grāmatām ir 1 – 10 Mb, bet .pdf vai .djvu formāta grāmatām 5 – 50 Mb.

Ierīces

Elektroniskās grāmatas ir labi palīglīdzekļi grāmatu lasīšanai. Šīs specializētās ierīces ir ērtas un lasīšanai ergonomiski piemērotas:

- īpaši E-Ink tintes disspleji nenogurdina acis, imitējot papīra grāmatas (planšetdatoru un telefonu LCD displejs atstāj negatīvu ietekmi uz redzi (burtiski to "sadedzinot”), ja tajos ilgstoši kaut kas tiek lasīts),

- optimāls ekrāna lielums ir 6 collas (ir arī 7 – 8 – 10),

- mazs enerģijas patēriņš – regulāri lasot jums ar vienu uzlādi pietiks mēnesim,

- iekšējā atmiņa ļauj lejupielādēt simtiem grāmatu, bet slots, kurš ļauj pievienot atmiņas karti, dod jums iespēju lasītājā turēt praktiski neierobežota lieluma bibliotēku,

- navigācija pa grāmatu ļauj izveidot atsevišķus katalogus, grāmatzīmes, atzīmēt fragmentus, meklēt vajadzīgos vārdus tekstā, noskaņot teksta lielumu un šriftu,

- advancētāki modeļi spēj palaist multimēdiju failus, pieslēgties internetam, ir speciāls apgaismojums lasīšanai mazapgaismotā vidē,

- plašais cenu diapazons (no 60 eiro) ļauj izvēlēties pieejamo ierīci bez pārlieka kaitējuma budžetam.

Ērtībai un grāmatas fiziskai saglabāšanai mēs iesakām piepirkt klāt speciālu vāciņu.

Domāta tikai lasīšanai, elektroniskā grāmata spēj nokalpot vairākus gadus.

Grāmatas.

Bibliotēkā būs pieejama marksisma klasika, nozīmīgu sociālisma darbinieku darbi, padomju politiskā literatūra, vēsturiskie materiāli, mācību grāmatas, rokasgrāmatas, publicistika, daiļliteratūra. Darbu klāsts tiks stingri cenzēts un atlasītais ir kā rekomendācija politiskai un ekonomiskai pašizglītībai.

Grāmatas būs pieejamas latviešu un krievu valodās.

Tiek piedāvātas trīs tipu grāmatas:

- nerediģētas grāmatas no citām brīvas pieejas interneta mājaslapām,

- grāmatas no citim brīvas pieejas portāliem, kuras e-izdevniecības "Darba balss” redakcija ir rediģējusi un pārveidojusi .fb2 formātā.

- grāmatas, kuras ir pilnībā ir izveidojusi "Darba Balss" e-izdevniecība un kuru nav atrodamas citos portālos

Atsevišķu paldies sakām brīvas pieejas e-grāmatu resursiem par iespēju piedāvāt viņu pūliņu augļus mūsu lasītājiem!

Saits padomjugramata.ucoz.com nodrošina ērtu meklēšanu un grāmatu kategorizēšanu. Grāmatas krievu valodā ir nodalītas atsevišķā kategorijā. Lejupielādei paredzētie saarhivētie faili ir izvietoti www.mediafire.com.

Lasīšanas interfeisus var apskatīties un lejupielādēt te:

Firefox fb2-reader: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/fb2-reader/

Chrome fb2-reader: https://chrome.google.com/webstore/detail/fb2-reader/imcncdfdhemlpcblfkilloceahbhddnj?hl=lv

.pdf: https://get.adobe.com/ru/reader/

https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/

.djvu: http://www.djvuviewer.com/

Atsauksmes par programmu planšetdatoriem un datoriem (krieviski):

http://remontka.pro/reader-software-windows/

http://protabletpc.ru/programs/luchshie-programmyi-dlya-chteniya-knig-na-planshete.html

Saits atbalsta komunistisko principu: visa informācija ir paredzēta bezmaksas pieejai un brīvai izplatībai!

*

Lasiet, biedri!

un

VISU ZEMJU PROLETĀRIEŠI, SAVIENOJIETIES!

kontakti